هوتن زنگنه پور
گفتگو با هوتن زنگنه پور
• مدرس ایندیزاین ، ایلاستریتور / طراح گرافیک - وکتور آرتیست
تاریخ مصاحبه : جمعه 11 دی 94

  • چرا در اینورس تدریس می کنید؟

نظم ، دقت ، رویکرد حرفهای ، احترام مقبول به تجربه و توانمندی مدرسین ، شوق اینورس به گسترده شدن و ریسکپذیر بودن آن.

 

  • فضای حرفه ای اینورس را چطور می بینید ؟

در مقایسه با اندک نمونههای مشابه وطنی ، سطح حرفهای بودن و آکادمیک مقبول است و البته که جای کار هم دارد.

 

  • به نظر شما، اینورس چگونه می تواند به بالا رفتن کیفیت کاری در ایران کمک کند؟ با شناختی که از خود دارید فکر می کنید شما چگونه می توانید در این پیشرفت سهیم باشید؟

برگزاری جلسات پرزنتیشن ، راه اندازی فضاهای مستمر مجازی ، پرورش هنرجویان با درجه بالا ، بررسی بسترهای بازاریابی ، برگزاری ژوژمان ، گالری های فیزیکی و مجازی حتی خارج از اینورس.  بنده در حال حاضر روابط محدودی دارم و در زمینه های ذکر شده قادر به همکاری نیستم اما در آینده همکاری کامل خواهم داشت.

 

  • کمی با لحن خودمانی، به ما بگویید خودتان چطور شروع کردید ؟

خود من؟ من قبل از مدرسه تصویرسازی میکردم و تمام کودکی ام به نقاشی و طراحی گذشت. همه نرمافزارهای گرافیک را به شکل خودآموز ، با کمک کتاب و فرومهای اینترنتی آموختم و مطالب را در ذهنم دستهبندی کردم. برای هیچ نرمافزاری کلاس نرفتم و دوره ندیدم و این روش را به کسی توصیه نمیکنم ، مگر به عشق و تلاشش به قدر خودم ایمان داشته باشم.

 

  • چه توصیه و پیشنهادی برای پیشرفت افراد تازه کار و دانشجویان دارید؟

توصیه من تنها این است که هنرجو قبل از شروع یک دوره ، استعداد خود را بشناسد و درباره بازار کار و قابلیتهای حرفهای که قصد دارد بیاموزد تحقیق کند. متاسفانه دوستانی بودهاند که چشم بسته به کلاس ها آمدند و بعد سرخورده شدند.

 

  • آیا در کنار آموزش در اینورس، خودتان هم پیشرفت کرده اید؟ در مورد این موضوع کمی توضیح دهید.

انسانی که آموزش میدهد همیشه در حال آموختن و پیشرفت نیز هست.  بله ، اینورس کمک کرد تا بیشتر مطالب آموزشی را دسته بندی کنم و ذهنیت آکادمیک خودم را ارتقا ببخشم.