عقیل حسینیان
گفتگو با عقیل حسینیان
• مدرس استاپ موشن
تاریخ مصاحبه : سه شنبه 20 بهمن 94

  • چرا در اینورس تدریس می کنید؟

کسب تجربه و علایق شخصی به تکنیک استاپ موشن

 

  • چند دلیل که اینورس را به دانشجوها پیشنهاد می دهید را به ما بگویید؟

اینورس به دانشجوهایش اهمیت میدهد و همیشه سعی میکند بهترین باشد و خواهد شد.

 

  • فضای حرفه ای اینورس را چطور می بینید ؟

اینورس تخصصی محور است.

 

  • به نظر شما، اینورس چگونه می تواند به بالا رفتن کیفیت کاری در ایران کمک کند؟ با شناختی که از خود دارید فکر می کنید شما چگونه می توانید در این پیشرفت سهیم باشید؟

اساتید نیز باید با یکدیگر جلساتی داشته باشند و نسبت به تخصصشان برای تدریس به دانشجویان هردوره تقسیم وظایف کنند.

 

  • کمی با لحن خودمانی، به ما بگویید خودتان چطور شروع کردید ؟

از کودکی علاقه داشتم و از وقتی به یاد دارم تنها تفریح و هم بازی من دفتر نقاشی و مداد رنگی هایم بود.

بزرگتر که شدم به عکاسی علاقه پیدا کردم و طراحی و نقاشی رو با عکاسی در فتومونتاژ تجربه کردم.

با ورود به دانشگاه به موشن علاقه مند شدم و از تجربه ای که در طراحی عکاسی و نور داشتم در موشن و عکس های تبلیغاتی استفاده میکنم.

 

  • چه توصیه و پیشنهادی برای پیشرفت افراد تازه کار و دانشجویان دارید؟

کاری که دوست دارید و از انجام دادنش خسته نمی شوید رو در خودتون کشف کنید و آن را پرورش دهید.

 

  • آیا در کنار آموزش در اینورس، خودتان هم پیشرفت کرده اید؟ در مورد این موضوع کمی توضیح دهید.

قطعا تدریس موجب به روز شدن هر استادی می شود که من هم از این مقوله مستثنا نیستم.