حامد حکیمی
گفتگو با حامد حکیمی
• طراح گرافیک
تاریخ مصاحبه : جمعه 11 دی 94

  • چرا در اینورس تدریس می کنید؟

علاقه به اینورس و علیرضا اردوبادی

نگرش و ارتباط بین معلم و شاگرد

برقراری ارتباط و انتقال درست به شاگردان و انتقال سبک درست در طراحی گرافیک به افراد تجربی و تازه کار به منظور کار حرفه ای در زمینه طراحی گرافیک

 

  • چند دلیل که اینورس را به دانشجوها پیشنهاد می دهید را به ما بگویید؟

رعایت اصول اولیه آموزشی و انسانی (وظیفه اصلی آموزش و تعهد به آن در قبال هنرجویان)

تفکر بنیادین روی هنرجویان بنا نهاده شده است...

 

  • فضای حرفه ای اینورس را چطور می بینید ؟

پویا ، خوش فکر ، فعال ، مدرن

 

  • به نظر شما، اینورس چگونه می تواند به بالا رفتن کیفیت کاری در ایران کمک کند؟ با شناختی که از خود دارید فکر می کنید شما چگونه می توانید در این پیشرفت سهیم باشید؟

گرفتن فیدبک از تمام هنرجویان به صورت ماهیانه

برگزاری جلسات نقد و پرسش و پاسخ به جهت حذف ایرادات آموزشی

بزرگتر کردن محیط و فضای آموزشی

تبلیغات یکپارچه و مدت دار حرفه ای (توسط ایجاد یک هویت بصری مناسب)

و بر یکپارچه بودن آن تاکید می کنم.

 

  • کمی با لحن خودمانی، به ما بگویید خودتان چطور شروع کردید ؟

با عشق به طراحی گرافیک...

 

  • چه توصیه و پیشنهادی برای پیشرفت افراد تازه کار و دانشجویان دارید؟

تمرین و تمرین...  در جهت رسیدن به هدف در هنر

 

  • آیا در کنار آموزش در اینورس، خودتان هم پیشرفت کرده اید؟ در مورد این موضوع کمی توضیح دهید.

بله ، هم خودم و هم مدرسه سیلک ایران