آشنایی با مدرس

احسان مینایی زاده
• مدرس طراحی وب / مدیر پروژه های متعدد فناوری اطلاعات - مشاور - طراح وبسایت

جهت آشنایی بیشتر با احسان مینایی زاده به وبسایت ایشان مراجعه کنید