آشنایی با مدرس

علی کیانی امین
• مدرس روایتگری بصری ، Digital Painting با رویکرد تصویرسازی / کانسپت آرتیست - تصویرساز