آشنایی با مدرس

امید توتونچی
• مدرس تدوین فیلم ، خلاقیت و کارگردانی / فیلم ساز ، تدوینگر