معصومه مسکنی

معصومه مسکنی

سایر نمونه کارهای هنرجو

panning photography
pylon
food photography
light painting photography
nature photography
1
0
146

bokeh

عکاسی bokeh به سبک forced perspective

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان