معصومه مسکنی

معصومه مسکنی

سایر نمونه کارهای هنرجو

food photography
light painting photography
nature photography
still life photography
عکاسی wild life
0
0
38

bokeh

عکاسی bokeh به سبک forced perspective

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان