آیدا سرآبادانی

آیدا سرآبادانی

سایر نمونه کارهای هنرجو

adobe
HEINZ POSTER
 cheese lover
clay burger
bunny
2
0
314

texture study

این اثر به منظور تمرین در ایجاد بافت اجسام مختلف با استفاده از تکنیک digital painting ایجاد شده است.

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان