مسعود شریفی

مسعود شریفی

@masoud75

سایر نمونه کارهای هنرجو

استاپ موشن کرونا
8
1
2984

استاپ موشن نینجا

استاپ موشن نینجا یک انیمیشن کوتاه ده ثانیه ای از حرکات یک نینجاست که در سبک خمیری اجرا شده

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

سید علی فاضلی

سید علی فاضلی

بسیار عالی بود

کاربر مهمان