امیرمحمد قدیمی Avatar

امیرمحمد قدیمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

dwarf king
king dorf
medivh demon
dead king
goblin
3
0
44

black orc

کارکتر بازی و فیلم warcroft

تکنیک

3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان