امیرمحمد قدیمی

امیرمحمد قدیمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Future girl warrior
Duratan
elf warrior
thanos
elf warrior
2
0
122

Thanos

طراحی کارکتر کار ازاد

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان