سحر اکبرشاهی

سحر اکبرشاهی

2
1
81

Queen's Room

این کار مربوط به پروژه پایانی دوره مدلسازی و نورپردازی در مایا است. من این پروژه را با آموزش‌های بینظیر جناب فراز صیادی اسکویی و راهنمای‌های ایشان انجام دادم. هدف من از انتخاب این کانسپت ایجاد یک فضای رویایی با ترکیب مدلسازی پارچه در قالب پرده و ساخت المان‌هایی مانند فنس‌های رویال و بازی با نور و سایه بود. Modeling in Autodesk Maya 2018 Texturing in Substancepainter Rendered by Redshift Compositing in Nuke

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نرگس م

نرگس م

عالی

کاربر مهمان