فاطمه منافی راد

فاطمه منافی راد

سایر نمونه کارهای هنرجو

BlueBird
The Handmaid's Tale Kinetic Typography
Living in the Canvas
Space Bugs
4
0
2429

Lamp Overdose

استفاده از تکنیک وایت بورد در استاپ موشن

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان