سحر نژادمحمدی

سحر نژادمحمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

3D portrait
Monster
Final project
میز کار
2
0
252

Dinner time

نرم افزار های مورد استفاده Maya Autodesk Substance painter photoshop

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان