سحر نژادمحمدی

سحر نژادمحمدی

@Saharmohamaadi

سایر نمونه کارهای هنرجو

Mouse
3D portrait
Monster
Final project
میز کار
2
0
1426

Dinner time

نرم افزار های مورد استفاده Maya Autodesk Substance painter photoshop

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان