شیما فتح الهی

شیما فتح الهی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Girl
خوضل
امانه بیگم
Blue car
0
0
146

Yellow

شبیه سازی با استفاده از دو سر قلم

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان