کیانا گلبرگ

کیانا گلبرگ

سایر نمونه کارهای هنرجو

Crying match
Ladyberries
5
0
1343

شب یلدا

تمرین استاپ موشن با استفاده از تکنیک آبجکت و کات اوت. تمرین خارج از کارهای کلاسی

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان