مهدی رجبی

مهدی رجبی

@mhd_rajabi

سایر نمونه کارهای هنرجو

Robot
Sport Club
سرزمین سبز
1
0
75

Piet Mondrian

تکنیک: انیمیت دو بعدی شیپ و استفاده از Trim path

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان