حسین سربندی فراهانی

حسین سربندی فراهانی

سایر نمونه کارهای هنرجو

ت.و.ر.م
Wildlife
Old man
مصیبکاراکتر مقدماتی ا
دزخت شاه
1
0
160

خرگوش تورم و توهم معیشت

در این کار برآنیم تا با زبان قاصر خود خرگوش تورم را معرفی نماییم و توهم معیشت

تکنیک

طراحی گرافیک

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان