زینب جبر

زینب جبر

سایر نمونه کارهای هنرجو

پوستر ششمین جشنواره ی النهج سینمایی
تمرین 9
تمرین6
تمرین-5
تمرین-2
0
0
137

تمرین-3

تمرین دیجیتال پینت: تکسچر و مو و پشم

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان