سپیده مقصودی

سپیده مقصودی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Solgar
Coco Pops
5
0
1950

پروژه نهایی گروه Mosallas رشته G.I.D - شکلات سنگی پارمیدا

این کاربا همکاری خانم عاطفه صوباتی، دانشجوی دیگر مدرسه اینورس انجام شده است.

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان