محسن دمی زاده

محسن دمی زاده

سایر نمونه کارهای هنرجو

coating
Gemeni 1
بافتها سیاره می شوند
ممزوجات
the chori
4
0
403

ممزوج

تکنیک

3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان