محمد علیزاده

محمد علیزاده

سایر نمونه کارهای هنرجو

Attic Studio - cut-out
8
0
740

Motion graphic - Promotion Video - Wiley

پروموشن ویدئو (موشن گرفیک) به سفارش شرکت وایلی و مرکز مالی ایران https://www.instagram.com/mohamad_alizadeh._/

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان