نیلوفر نوایی Avatar

نیلوفر نوایی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Lowpoly Tree
Untitle
NES Controller
Monument Valley
Chocolate
1
0
617

Cheers

استاپ موشن با تکنیک خمیر

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان