سحر نژادمحمدی

سحر نژادمحمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

3D portrait
Monster
Dinner time
میز کار
2
0
259

Final project

نرم افزار های استفاده شده Maya Autodesk Substance painter Nuke

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان