سحر نژادمحمدی

سحر نژادمحمدی

@Saharmohamaadi

سایر نمونه کارهای هنرجو

Mouse
3D portrait
Monster
Dinner time
میز کار
2
0
1383

Final project

نرم افزار های استفاده شده Maya Autodesk Substance painter Nuke

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان