زهرا شهبازپور

زهرا شهبازپور

0
0
81

Monalisa in valentine's day

با استفاده از تکنیک فتومونتاژ تصویری از مونالیزا در ولنتاین را به نمایش گذاشته ام.

تکنیک

طراحی گرافیک

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان