محمد علی پورشکوری

محمد علی پورشکوری

سایر نمونه کارهای هنرجو

red pencil
gillette
vizzari
کرم
شوینده
2
0
165

حریر و فلز

تصویر پیش رو تنها با استفاده از نور پنجره به ثبت رسیده است.

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان