مرتضی فامرینی

مرتضی فامرینی

@FAMERIN

سایر نمونه کارهای هنرجو

استاپ موشن با خمیر
استاپ موشن با خمیر
2
0
4199

استاپ موشن با تکنیک کات اوت

تمرین استاپ موشن با تکنیک کات اوت

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان