سینا احمدی

سینا احمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

say my name!
Shadow of Chernobyl
HOW TO GET FAKE LIKES ON INSTAGRAM
Gravity power
game boy 1989
1
0
586

wasabi restaurant

ساخت مدل 3d با تکنیک lowpoly

تکنیک

3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان