زینب جبر

زینب جبر

سایر نمونه کارهای هنرجو

تمرین 9
تمرین6
تمرین-5
تمرین-3
تمرین-2
0
0
187

پوستر ششمین جشنواره ی النهج سینمایی

این پوستر به سفارش شبکه ی کربلا و برای ششمین جشنواره ی النهج انجام شد.

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان