ارغوان وفا Avatar

ارغوان وفا

سایر نمونه کارهای هنرجو

family  cute couple
Family : first  son
train
the  three
he is
0
0
118

famile second son

این یکی پسر خاواده آبی رنگ بود و نمادش گل داوودی سفید بود موقعی که داشتم این کار رو طراحی میکردم نا خداگاه به خاطر شادی خود پسر بچه نیشم هی باز بود

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان