سینا احمدی

سینا احمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

HOW TO GET FAKE LIKES ON INSTAGRAM
Gravity power
game boy 1989
childhood dream
wasabi restaurant
0
0
218

Shadow of Chernobyl

هدف برای تمرین بیش تر با موتور رندر اکتین و برنامه ی c4d بود

تکنیک ها

طراحی گرافیک
3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان