سینا احمدی

سینا احمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

spicy
try again and agian
Mad Max
قرنطینه
say my name!
0
0
558

Shadow of Chernobyl

هدف برای تمرین بیش تر با موتور رندر اکتین و برنامه ی c4d بود

تکنیک ها

طراحی گرافیک
3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان