سحر نژادمحمدی

سحر نژادمحمدی

@Saharmohamaadi

سایر نمونه کارهای هنرجو

Mouse
3D portrait
Monster
Dinner time
Final project
4
0
553

میز کار

نرم افزارهای مورد استفاده maya autodesk - substance painter

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان