سحر نژادمحمدی

سحر نژادمحمدی

@Saharmohamaadi

سایر نمونه کارهای هنرجو

Mouse
3D portrait
Monster
Dinner time
Final project
4
0
1379

میز کار

<div>نرم افزارهای مورد استفاده maya autodesk - substance painter</div>

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان