سحر نژادمحمدی

سحر نژادمحمدی

@Saharmohamaadi

سایر نمونه کارهای هنرجو

Mouse
Monster
Dinner time
Final project
میز کار
0
0
632

3D portrait

از اولین تجربه های مدلسازی پرتره در زیبراش بعد از جلسه پنجم

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان