محمد علی پورشکوری Avatar

محمد علی پورشکوری

سایر نمونه کارهای هنرجو

شوینده
شیرینی
پرتقال
حریر  و فلز
بیسکویت
1
0
71

کرم

اثر پیش رو با تکنیک highkey به ثبت رسیده است.

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان