علیرضا عسگرپور خامنه

علیرضا عسگرپور خامنه

سایر نمونه کارهای هنرجو

Holy Writer
deathcraft
General
madmazel
Holy Dread
0
0
120

deep

تصویرسازی با هدف مطالعه‌ و بررسیی المان‌های بصری و بررسی انواع کادربندی و تاثیر آن بر زیبایی شناسی اثر

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان