آیدا سرآبادانی

آیدا سرآبادانی

سایر نمونه کارهای هنرجو

adobe
HEINZ POSTER
 cheese lover
clay burger
bunny
0
0
231

Chicks bath

اثر فوق با استفاده از نرم افزار Cinema4D ساخته شده است.

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان