فرشته وظیفه شناس

فرشته وظیفه شناس

سایر نمونه کارهای هنرجو

Monster
Monster
6
0
195

پروژه آخر ترم

مدلسازی کار در مایا،نورپردازی و رندر در ردشیفت و کامپوزیت در نرم افزار نوک انجام شده است.

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان