مسعود شریفی

مسعود شریفی

@masoud75

سایر نمونه کارهای هنرجو

استاپ موشن نینجا
2
0
3715

استاپ موشن کرونا

این استاپ موشن در زمان شیوع ویروس کرونا با هدف فرهنگ سازی مقابله با کرونا تولید شد. در این ویدیو از سبک خمیری در استاپ موشن استفاده شده و زمان تولید آن هم دو روز طول کشید.

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان