سینا احمدی

سینا احمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

spicy
try again and agian
Mad Max
قرنطینه
say my name!
0
0
585

Revolver

مدل سازی یکی از مدل های اسلحه ی "revolver " و طراحی 3 اسکین برای آن.

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان