مهدی صالح Avatar

مهدی صالح

سایر نمونه کارهای هنرجو

کار با تکنیک Move
عکاسی تبلیغاتی برای برند FOSSIL
عکاسی تبلیغاتی برای برند FOSSIL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
0
0
58

عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL

به عنوان پروژه نهایی اراِیه شده برای ژوژمان. چالش اصلی در عکاسی این محصول ایجاد بازتاب جذاب برای فلز در کنار نمایش بافت چرم در محصول هد ست بود

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان