مینو محدث مجتهدی

مینو محدث مجتهدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

1
1
0
141

Untitled

در این فتومونتاژ تلاش شده است که با وفاداری به بافت و رنگ گذاری نقاشی و بدون تخریب آن، رستوران McDonald's به تصویر اضافه شود.

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان