فاطمه باقری

فاطمه باقری

سایر نمونه کارهای هنرجو

تمرین مو و صورت
تمرین از روی اثار هنرمندان
0
0
194

تمرین فضا سازی

تمرین فضا سازی از روی اثار هنرمندان

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان