حسین محمدی روزبهانی

حسین محمدی روزبهانی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Beyond the Sky
The Child
Dark elf assassin
Medusa
Miles Morales from Spider-Man : Into the Spider-Verse
0
0
445

Sorcerer Supreme

این اثر به عنوان cover پروژه ی نهایی دوره digital painting پیشرفته انجام شده است.

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان