حسین محمدی روزبهانی

حسین محمدی روزبهانی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Miles Morales from Spider-Man : Into the Spider-Verse
Camelia
The Black Gate of Infraworld
The Blind Sorcerer” magic variations sheet”
The Blind Sorcerer variations sheet
0
0
140

Sorcerer Supreme

این اثر به عنوان cover پروژه ی نهایی دوره digital painting پیشرفته انجام شده است.

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان