سینا احمدی

سینا احمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

wolf of wall ST
forest
spicy
try again and agian
Mad Max
0
0
194

Thalassophobia

تالاسوفوبیا عموما به ترس از آب‌های شور، امواج بزرگ و همچنین ترس از دریای وسیع و تهی گفته می‌شود. برخی از مبتلایان به این فوبیا ممکن است ترسی از دریا نداشته باشند، بلکه ترس‌ آن‌ها بیشتر از موجودات عمق دریا باشد.

تکنیک

طراحی گرافیک

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان