نگار افصحی

نگار افصحی

سایر نمونه کارهای هنرجو

مطالعه چهره
مطالعه انیمیشن
دنیای کتاب
زنان جهان_ صفر یک
توپ تنیس
0
0
767

زنان جهان_ صفر دو

این کار با هدف بررسی لباس‌ها و فرم چهره زنان دنیا انجام شده است

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان