امیرمحمد قدیمی Avatar

امیرمحمد قدیمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

dwarf king
black orc
king dorf
dead king
goblin
2
0
42

medivh demon

طراحی کارکتر بازی های warcroft

تکنیک

3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان