حسین سربندی فراهانی

حسین سربندی فراهانی

سایر نمونه کارهای هنرجو

خرگوش تورم و توهم معیشت
Wildlife
Old man
مصیبکاراکتر مقدماتی ا
دزخت شاه
1
0
196

ت.و.ر.م

د ر خرگوش تورم....این ارائه میخواهیم تا با بیانی قاصر به بیان وضعیت رشد تورم در کشور بپردازیم....

تکنیک

طراحی گرافیک

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان