آرين مكتوبی

آرين مكتوبی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Franky
Mr. Freeze
Punk girl
Vietnam soldier
Warrior stylized
2
0
89

Bioshock : Big Daddy

Modeling & rendering : 3ds max + vray

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان