ارغوان وفا

ارغوان وفا

سایر نمونه کارهای هنرجو

hear it
famile second son
Family : first  son
train
the  three
1
0
351

family cute couple

پدرو مادر اون دو تا بجه خانومه خیلی مهربون که بهم سفارش داد و عاشق هاررو هست بعد از اینککه باهاشون صحبت کردم تصمیم گرفتم کهرنگ بنفش رو برای خانوم و شکارچی رتیل رو برای نمادش استفاده کنم شکارچی رتیل یم حشره هست که زهرش یکی از دردناکترین زهر های دنیاست و این حشره معمولا به رتیل ها حمله میکنه و اونها رو نیش میزنه و باعث فلجی رتیل میشه و بعد از اینکه رتیل فلج شد اونو با خودش به لونه اش میبره و توی بدنش تخم گذاری میکنه و رتیل زنده میمونه اما فلج کامل هست و وقتی بچه هاش به دنیا میان زنده زنده رتیل رو میخورن :دی و این اینکه این نماد رو براش انتخاب کردم خیلی خوشش امد و شومر بنده خداش هم گذاشتیم رتیل ( قربانی)

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان