محمد بهرامی

محمد بهرامی

@ODD

سایر نمونه کارهای هنرجو

Rise odd
عکاسی جامع
عکاسی جامع
عکاسی جامع
عکاسی جامع
4
0
4357

فتوشاپ

طراحی سه بعدی با استفاده از ابزارهای سلکت و گرادینت

تکنیک

3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان